Dane techniczne ;)

Nazwa: Ogólnopolska Studencka Językoznawcza Konferencja Naukowa "JĘZYK W POZNANIU".

Edycja: trzecia.

Data: 27.05.2011.

Miejsce: Wydział Neofilologii UAM, al. Niepodległości 4, Poznań (mapka).

Organizatorzy: sekcja lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów, Studenckie Koło Językoznawcze "Remat".

Komitet naukowy: prof. Beata Mikołajczyk, prof. Władysław Zabrocki, dr hab. Janusz Taborek, dr Konrad Juszczyk.

Komitet organizacyjny: Marek Dolatowski, Katarzyna Dulat, Beata Jerzakowska, Alicja Kiesz, Adrian Krysiak, Aleksandra Michalak, Agnieszka Prus.

Tematyka: szeroko rozumiane językoznawstwo (np. translatoryka, teoria przekładu, glottodydaktyka, korpusologia, literaturoznawstwo, bio- i neurolingwistyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, kognitywistyka, badania języka migowego, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo historyczne).

Referaty wygłosili: studenci oraz doktoranci.