Druga edycja - 14.05.2010

II edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Język w poznaniu", organizowanej przez Sekcję Lingwistyczną Koła Naukowego Germanistów UAM oraz Studenckie Koło Językoznawcze "Remat", odbyła się 14 maja 2010 roku. Członkami Komitetu Organizacyjnego ponownie zostali przedstawiciele obu Kół Naukowych: Elżbieta Kur, Magdalena Kołba, Aleksandra Radomska, Miłosz Woźniak, Marek Dolatowski i Adrian Krysiak. Tak jak poprzednio, dużą pomocą wykazali się wolontariusze. Skład Komitetu Naukowego nie zmienił się (prof. Beata Mikołajczyk, prof. Władysław Zabrocki, dr hab. Janusz Taborek i dr Konrad Juszczyk).
Celem konferencji było spotkanie młodych naukowców z całej Polski oraz wspólna wymiana poglądów i przemyśleń na tematy językoznawcze. Uczestnicy przyjechali m.in. z Wrocławia, Warszawy, Torunia, Gdańska, Łodzi, Bydgoszczy i Krakowa. Dużą grupę stanowili studenci z Poznania. Wysłuchaliśmy 29 referatów, podzielonych na 11 sekcji, których tematyka stanowiła przekrój obecnych trendów badań lingwistycznych (socjolingwistyka, teoria przekładu, badania języka migowego, dialektologia, korpusologia, glottodydaktyka, językoznawstwo kognitywne, biolingwistyka i inne). Mimo iż oficjalnym językiem Konferencji był język polski, jedna z sesji (tj. trzy wystąpienia) odbyła się w języku niemieckim. Po każdej sekcji nawiązała się ciekawa i żywa dyskusja.
Na zakończenie prof. Beata Mikołajczyk oraz prof. Władysław Zabrocki zaprezentowali świeżo wydany tom "Język w poznaniu I" z referatami z zeszłego roku oraz zapowiedzieli publikację tomu z referatami z drugiej edycji. Obecnie trwają prace nad jego przygotowaniem. Będzie zawierał teksty w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
Zdjęcia z drugiej edycji znajdują się na stronie KNG - tutaj.