Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań stricte konferencyjnych prosimy zwracać się do Adriana Krysiaka: adrian_krysiak@gmail.com.

Odnośnie do strony można zwracać się do Marka Dolatowskiego: dola_r@poczta.onet.pl.