Pierwsza edycja - 29.05.2009

29 maja 2009, z inicjatywy Sekcji Lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów UAM oraz Studenckiego Koła Językoznawczego "Remat", odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Język w poznaniu".
Konferencja skierowana była do studentów (także studiów doktoranckich) chcących wygłosić referat związany z tematyką językoznawczą.
Długie przygotowania i starania wynagrodzone zostały z namiastką w dniu konferencji. O godzinie 10:00 Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Teresa Tomaszkiewicz uroczyście otworzyła Konferencję. Swoją obecnością zaszczycił nas także Prodziekan prof. Piotr Gąsiorowski, przedstawiciele dyrekcji IFG UAM: prof. Czesław Karolak i dr Izabela Sellmer oraz kilku innych pracowników i studentów IFG. Naszymi gośćmi honorowymi byli rzecz jasna Opiekunowie naszych kół: prof. Beata Mikołajczyk (KNG), prof. Władysław Zabrocki i dr Konrad Juszczyk (Remat), a także dr hab. Janusz Taborek (czwarty członek Komitetu Organizacyjnego, z ramienia IFG). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili Violetta Frankowska, Elżbieta Kur, Magda Kołba, Paweł Grześ i Miłosz Woźniak. W tym miejscu chcemy także podziękować kilkunastu pomocnikom, którzy przed i podczas konferencji zadbali o każdy szczegół!
Ucieszyliśmy się bardzo z licznie przybyłych studentów oraz ich opiekunów naukowych. W ramach wystąpień wysłuchaliśmy 15 dwudziestominutowych referatów, po których nawiązywała się bardzo ciekawa i żywa dyskusja. Podczas przerw na kawę i przerwy obiadowej mieliśmy okazję poznać bliżej nasze koleżanki i kolegów z innych polskich uczelni. O godzinie 17:00 odbyło się podsumowanie dnia i zakończenie Konferencji.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali teczki z rożnymi materiałami oraz długopisy reklamujące naszą Uczelnię, a referentom zapewniliśmy ponadto publikację zaprezentowanych referatów. Dla wielu z nich była to pierwsza publikacja naukowa, co cieszy podwójnie. Link do wersji PDF - tutaj.
Bez wsparcia Komitetu Naukowego oraz dotacji finansowych od władz rektorskich i dziekańskich UAM nasza Konferencja nie byłaby taka, jaką miała możliwość być. Dziękujemy zatem wszystkim za okazaną pomoc!
Zdjęcia z konferencji na stronie KNG - tutaj.