Program

Poniżej oficjalny program Konferencji. Mamy nadzieję, że zróżnicowana tematyka wystąpień (m.in. glottodydaktyka, literaturoznawstwo, socjolingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa, biolingwistyka) usatysfakcjonowała każdego wykładowcę i studenta; można było wysłuchać referatów młodych językoznawców z całej Polski (z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia oraz Poznania). Dwanaście referatów zostało wygłoszonych w języku niemieckim, cztery w angielskim, jeden w rosyjskim.
Pozostawiamy aktualny program sprzed konferencji, także z tymi referatami, które potem z różnych przyczyn nie zostały wygłoszone.

--> Program (PDF) [z dnia 25.05] <--

--> Program (LaTeX) [z dnia 10.05] <--