Koło Naukowe Germanistów IFG UAM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

Język w poznaniu 2010

14. maja 2010 w naszym instytucie odbyła się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Język w poznaniu. Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowaliśmy ją we współpracy z drugim kołem naukowym "Remat", działającym przy instytucie językoznawstwa. W skład komitetu naukowego wchodzili opiekunowie kół: nasza kochana Pani Profesor Beata Mikołajczyk, Pan Profesor Władysław Zabrocki (opiekun Rematu), dr hab. Janusz Taborek oraz dr Konrad Juszczyk. Celem konferencji było spotkanie młodych naukowców z całej Polski oraz wspólna wymiana poglądów i przemyśleń na tematy językoznawcze. W konferencji wzięło udział 27 referentów z uniwersytetów w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Obrady odbywały się w 11 sekcjach, a zaprezentowane referaty dotyczyły rozmaitych tematów z zakresu m.in. lingwistyki tekstu, języków migowych, frazeologii, słowotwórstwa i kognitywistyki. Po każdej sekcji nawiązała się ciekawa i żywa dyskusja. Na zakończenie prof. Beata Mikołajczyk oraz prof. Władysław Zabrocki zaprezentowali świeżo wydany tom Język w poznaniu z referatami z zeszłego roku. Jednocześnie zapewnili, że wszystkie tegoroczne wystąpienia również zostaną opublikowane w kolejnym tomie Język w poznaniu. A my oczywiście zapewniamy, że w przyszłym roku zorganizujemy już trzecią edycję naszej konferencji. Czekamy na Was już w maju 2011! Do zobaczenia!

Zdjęcia poniżej (pod plakatem), podzielone wg aparatów, a ułożone wg orientacji i potem chronologii ;)...